Sjöstadsdoktorn växer och vi välkomnar nya patienter!

Bäst betyg på söder i patientenkäten 2015

http://www.omvard.se/stockholm/sjostadsdoktorn

Hos oss skall du som patient kunna känna dig sedd, trygg och respektfullt bemött.Vi värnar om kontinuitet och personkännedom - du kan välja din egen läkare och har möjlighet att ha kvar den kontakten över tid. Verksamheten på mottagningen präglas av helhetssyn, bred allmänmedicinsk kompetens och stabilitet. Det skall vara enkelt för dig att komma i kontakt med oss.

Sjöstadsdoktorn erbjuder första linjens hälso- och sjukvård samt, när det behövs, hemsjukvård. Vi arbetar på uppdrag av .

ÖPPETTIDER

Vardagar kl. 08.00-17.00

Öppen mottagning till läkare
Måndag-fredag 9.30-10.30

Telefontid till läkare 11.00-11.45

Kvällstid (17.00-22.00) samt helger (08.00-22.00) kan du vända dig till Söderjouren vid Ringens köpcentrum, Skanstull

Öppettider provtagning
Måndag-torsdag 8.00-12.00


Sjöstadsdoktorn, Aktergatan 17, 120 66 Stockholm, tel 08-510 60 955, fax 08-643 40 15